ویترین مجازی محصولات کشاورزی؛ میوه و سبزی...با کشاورز شُو تدبیری است برای ارتباط مستقیم کشاورزان و باغداران زحمتکش با صادرکنندگان؛ مصرف کنندگان عمده؛ تالارهای پذیرایی، خشکبار فروشان؛ میوه فروشان بزرگ و بار فروشان همواره کشاورزان به دلیل عدم دسترسی مستقیم به بازارهای عمده و بزرگ نمی توانستید سود شایسته خود را به دست آوردند و عوامل واسطه ای حقوق کشاورزان زحمتکش را نادیده می گرفتند. کشاورز شو ویترینی هوشمند و نمایشگاهی دائمی برای ارتباط مستقیم کشاورزان با تجارت بزرگ داخلی و بین الملل است.
کشاورز شو
1
ویترین مجازی عرضه مستقیم و عمده محصولات کشاورزی؛ میوه و سبزی
کلیک کنید
دوم
ویترین مجازی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی؛ میوه و سبزی
سوم
ویترین مجازی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی؛ میوه و سبزی
کلیک کنید
4
ویترین مجازی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی؛ میوه و سبزی
کلیک کنید

آگهی‌های ویژه

آخرین آگهی‌ها

آخرین مطالب وبلاگ